Hvad er Capoeira

Hvad kan du blandt andet lære af Capoeira?

Afstand: du træner din afstandsbedømmelse til andre. Når du bevæger dig, skal du vide, hvor du stopper, og din modstander eller makker starter. Ved at træne din afstand bliver du mere opmærksom på, hvornår du kommer for tæt på. Dette er ikke kun i kampkunst men også andres og dit eget personlige rum.

Akrobatik: du træner akrobatik, som din krop er klar til. Det er en stor tilfredsstillelse, når det endelig lykkes at stå på hovedet eller lave en au(vejrmølle). Ved at træne gentagne gange så træner du også din hjerne til at lave nye stier, som derved bliver nemmere at lave. Akrobatik er med til at flytte dine grænser og træner din balance rigtig meget.

Dans: du træner at bevæge dig til musik og bevæge dig med og imod din modstander/makker. Det er en måde at give slip på dine tanker og bare følge med musik og krop. Din krop bliver mere afslappet ved at bevæge sig blødt. Du kan også bruge det til fysisk træning og komme i bedre form.

Kamp: du træner kontakt med et menneske eller en pude. En god kamp er en velegnet ramme til at lære om sig selv og sin modstander. I en god kamp kan du træne at tøjle aggressioner, vise omsorg, turde have kropskontakt. Du træner også den indre kamp med dig selv om at kunne præstere det bedste du kan og give slip på dine frustrationer.

Kommunikation: du træner at have en dialog med kroppen. Du træner nonverbal kommunikation, og du skal derfor også træne at afkode, hvad din modstander/makker vil fortælle dig, hvad er stemningen i rummet/lokalet og blandt de andre.

Kropsforståelse: du træner at forstå, når din krop siger noget til dig. Du bliver klar over, hvad der er hensigtsmæssigt for din krop at træne. Du træner rummelighed for andres kroppe og forståelse for, hvordan kroppe kan se ud.

Leg: du træner gennem leg. Når du leger, så føles træningen mindre hård. Alt hvad vi kan putte ind i en leg, husker din krop nemmere. Dit humør bliver bedre, når du leger. Du skal kunne lege på mange forskellige niveauer.

Læring: du træner din krop og sind til at lære nyt. Du træner at være åben for nye måder at gøre ting på, og derved er du omstillingsparat og kan hurtigere omsætte nye bevægelser til din krop.

Musik: du træner at spille musik på berimbau(strengeinstrument), panderio(tamburin), atabaque(congalignende tromme) og agogo(koklokke). Den afrobrasilianske musik giver dig rytme og glæde. Du træner din tålmodighed ved at blive ved og ved at prøve at mærke rytmen. Når du kan spille grundrytmen, træner du at improvisere. Dette gør også din hjerne mere modtagelig for ny læring.

Omsorg: du træner at udvise omsorg for dig selv og dine medmennesker. Du træner at mærke efter, om du skal stoppe op eller presse dig mere. Du træner at udvise omsorg for din træningsmakker, både krop og sjæl.

Respekt: du træner at respektere regler og normer. Du træner at respektere dem, du træner med, og din underviser. Du træner at respektere dig selv og kun byde dig det bedste.

Sang: du træner stemmeføring, at kunne tale højt og kunne følge en rytme og tone. Du træner at støtte op i mellemgulvet, så du har mere kontrol over din stemme. Du træner at slappe af, når du skal synge/tale. Du træner din vejrtrækning og har fokus på din holdning, så der kan komme mest luft ind og ud.

Selvtillid: du træner at vise dig selv frem. Du træner at kunne lave fejl og lære af dem. Du træner din evner og din tillid til dig selv. Du træner at være tilfreds med det, du gør.

Timing:du træner at time dine spark/slag, så de passer. Du træner din timing, så du gør dine ting på det rigtige tidspunkt. Timing og afstand er grundstenene i kampkunst, og i det virkelige liv. Hvis du kan mestre det, kommer du langt. Det er en konstant træning, og du bliver bedre og bedre.


Hvad er Capoeira?

Capoeria er en kampkunst og udtryksform, der kombinerer kamp, dans, leg og akrobatik.

Det er i sin udførelse en dialog og et spil imellem to aktører eller kombattanter (capoeiristas), som kommunikerer gennem bevægelse, omgivet af deltagere, som synger og spiller i en cirkel (roda) omkring dem.

Kommunikationen kan afspejle alle de følelser, som vi kender fra almindelig sproglig kommunikation, og et spil i rodaen kan derfor være alt fra legende og sjovt til alvorligt diskuterende.

Bag kampkunsten ligger en filosofi eller en livsopfattelse, hvor mennesker igennem capoeiraen, og indenfor nogle uskrevne rammer, får kanaliseret deres daglige problemer, glæder, evner og personlighed ud.


Capoeiraskolen Senzala

Mestre Camarão