Hvad er kroppen for en? (10-18år)

Dans - Rytmik - BevægelseKursusbeskrivelse for ”Hvad er kroppen for en?”  (10-18år)


Til at afholde kurset vil Pelle Stryhn være kursusleder, der vil være tilknyttet en ambulancebehandler fra Falck, en massageterapeut og en rytmik/idrætslærer.

Kurset vil blive afholdt på 5 timer med mulighed for ekstra 2 timer for udvidet version og kan afholdes alle ugens dage.


Al form for støtte til CphSundhed, som kan gøre brugerbetalingen mindre, tages imod med glæde. CphSundhed står naturligvis til rådighed for spørgsmål og kommentarer og deltager gerne i drøftelse ang. støtte.


Arbejdernes Landsbank

Reg 5342 Konto 242691

CVR NR. 29 90 18 99


Kurserne indeholder:

•Førstehjælp med fokus på unge mennesker

•Fysisk træning

•Anatomi og fysiologi

•Kropsforståelse og selvtillidstræning


Mål for kurserne:

Kursisten skal efter kurset have:

•Tilegnet sig viden om førstehjælp med fokus på unge.

•Fået forbedret sine færdigheder inden for fysisk træning.

•Fået bedre og mere forståelse for egen og andres kroppe.

•Lært massageteknikker

•Mere selvtillid og selvværd


Målgrupper for kurserne:

•Udsatte børn & unge (f.eks. socialt belastede & adfærdsvanskelige)

•Børn og unge med ADHD.

•Overvægtige børn og unge.


Formål med kurset:

Når jeg er ude og undervise som freelancer i dans, rytmik og bevægelse eller kommer ud som ambulancebehandler, ser jeg tit unge mennesker, som mangler selvtillid og selvværd.

Der er flere og flere unge, som ikke tror, de er noget, fordi alle gerne være noget særligt som for f. eks. være med i realityprogrammer, eller de bliver mobbet eller er i dårlig kontakt med deres familie.

Selvtillid og selvværd er meget vigtigt. Uden tilstrækkelig selvtillid og selvværd kan det komme til udtryk som usikkerhed, når man er sammen med andre eller i  underdanig eller aggressiv adfærd. Det kan betyde, at man ikke udfolder og udvikler sig gennem sin hverdag og i sit liv. Depression, spiseforstyrrelser og selvskade hænger tit sammen med lavt selvværd og manglende selvtillid. Stofmisbrug kan være en anden konsekvens, da dette hjælper med at slappe af, og man derfor ikke tænker på, hvad andre tænker om en.

Jeg kan se, hvordan de unge vokser, når de føler, de kan gøre en forskel, og at de dur til noget. Derfor vil jeg gerne tilbyde dem dette kursus, så de bliver mere opmærksomme på sig selv og ikke falder i hullet med lavt selvværd og manglende selvtillid.


Evaluering:

Der vil være evalueringsskemaer til deltagerne på kurserne, og disse vil blive brugt til at undersøge, om deltagerne har nået målene, og om der er noget, der skal ændres til næste kursus. Det vil også være muligt at komme med ris/ros til alt ved kurset.

Der er vedlagt et skema som bilag 1.   


Lokalitet:

Kurserne vil blive afholdt i CphSundheds lokaler:


Københavns Ungdomsskole

Fredericiagade 39,

1864 København K.


Capoeiraskolen Senzala

Berhard Bangs Allé 21

2000 Fredriksberg


Det kan med tiden også være muligt at få kurset ”ud af huset”, så det kan blive landsdækkende.


Kursusansvarlig:

Pelle Stryhn er uddannet og fungerende som ambulancebehandler.

Han er faglærer i idræt fra Poul Petersens idrætsinstitut.

Pelle Stryhn har siden 1990 dyrket brasiliansk kultur – frem for alt capoeira - og har været med til at udbrede denne i Danmark.

Contra Mestre i capoeira og underviser hos Senzala (www.senzala.dk )

Pelle Stryhn startede hos Michael Aabye (trommer) og Mestre Steen (dans og capoeira) og samarbejder nu med dem.

Han har været på længerevarende trænings- og studieophold i både Brasilien, USA og på Cuba. Pelle Stryhn har undervist de sidste 15 år i ind- og udland i dans, rytmik og bevægelse og har været med til arrangere flere store træningstræf i ind- og udland med over 300 deltagere. Lærer på Park Allé Privatskole i musik, idræt og kampkunst.

Far til Bastian &Villum.

Grundlægger og ejer af CphSundhed. Se mere på www.CphSundhed.dk


Tidshorisont:

Tidshorisonten for kurserne er indenfor 1 år at have min 4 kurser om måneden og for CphSundhed er indenfor 2 år at have fuld undervisning i egne lokaler og komme ud og give ideer og undervisning til institutioner, skoler og foreninger.


Finansiering:

Finansiering af projektet skal komme fra fundraising, tilskud fra Københavns Kommune og deltagernes egenbetaling.

 

Projektstyring:

Projektet skal afvikles, så der kun vil blive afholdt kurser, som der er økonomi til. Pelle Stryhn vil stå for det administrative og have det fulde ansvar for afvikling og tilrettelæggelse af projektet. Der vil blive fundet deltagere via nettet, sundhedsplejersker, hospitaler og samarbejspartnere.


CphSundheds samarbejdspartnere er bl.a.:

•Anette Grauballe, lektor, cand. mag. dansk og tysk. Studievejleder.

•Carolina Magdalene, cand.scient.soc., centerleder for Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte, Rigshospitalet.

•Daniel Rojas (Sonic), performer

•Herluf Stryhn, lektor cand. mag. i dansk, idræt, musik og drama. massageterapeut.

•Katrine Stryhn social & sundhedsassistent på fødegangen Hvidovre Hospital

•Michael Siering, kameramand, ide og rådgivning

•Michael Aabye, www.slagkraft.dk

•Milica Makivic, social & sundhedsassistent på Rigshospitalet, danser, partner og rådgivning

•Pia Schmidt sundhedsplejerske Rødkilde Skole, Vanløse

•Steen Møller, www.senzala.dk, kropsterapeut: L.E.P

•Sunny Cagare, www.sunnycagara.dk

•Teis Krag, paramediciner og førstehjælpsinstruktør

•Thomas Stryhn, idrætsleder HVK

•Toke Stryhn, cand. mag. i musik og filosofi, www.musikogrytmik.dk

•Tore Munch, personlig træner www.toremunch.dk

•Troels Øhman, industrial designer www.oehman.dk www.onpurpose.dk


Kommende projekter:

Der er også andre projekter på tegnebrættet, som er i gang med at blive udviklet til flere kurser og med flere samarbejdspartnere, som vil henvende sig til flere grupper:


•Ældre borgere (kan være pensionister)

•Arbejdsledige

•Hospitalspatienter (somatisk & psykisk)

•Overvægtige


CphSundhed skal give mulighed for borgere at få et skub videre.

Pelle Stryhn er leder af CphSundhed og har med sine mange års undervisning i dans, rytmik og bevægelse kontakt til mange forskellige undervisere, institutioner, skoler og persongrupper. Det er igennem dem at der skal tages kontakt til de børn, unge og voksne som har brug for nye eller kendte aktiviteter til at netop de kan få deres hverdag til at fungere.


Copyright  © All Rights Reserved